مجتمع تجاری نیکا

مجتمع تجاری نیکا


توضیحات Project

توضیح پروژه

محل پروژه:

مجتمع تجاری نیکا

نوع پروژه:

رنگ آمیزی نما

متراژ پروژه:

۱.۸۰۰ مترمربع

مدت اجرا:

۱۵ روز

سرعت پیاده‌سازی
۸۱%
فاز اول
۸۵%
فاز دوم
۷۵%
فاز سوم
۸۵%
مراحل اجرای کار

مجتمع تجاری نیکا

مجتمع تجاری نیکا

مجتمع تجاری نیکا

مجتمع تجاری نیکا

مجتمع تجاری نیکا

مجتمع تجاری نیکا