مجتمع تجاری نیکا

مجتمع تجاری نیکا


توضیحات Project

توضیح پروژه

محل پروژه:

مجتمع تجاری نیکا

نوع پروژه:

رنگ آمیزی نما

متراژ پروژه:

1.800 مترمربع

مدت اجرا:

15 روز

سرعت پیاده‌سازی
81%
فاز اول
85%
فاز دوم
75%
فاز سوم
85%
مراحل اجرای کار

مجتمع تجاری نیکا

مجتمع تجاری نیکا

مجتمع تجاری نیکا

مجتمع تجاری نیکا

مجتمع تجاری نیکا

مجتمع تجاری نیکا