شیخ هادی

شیخ هادی


توضیحات Project

توضیح پروژه

محل پروژه:

شیخ هادی

نوع پروژه:

بازسازی و رنگ آمیزی نما

متراژ پروژه:

1.500 مترمربع

مدت اجرا:

15 روز

سرعت پیاده‌سازی
81%
فاز اول
85%
فاز دوم
75%
فاز سوم
85%
مراحل اجرای کار

شیخ هادی

شیخ هادی

شیخ هادی

شیخ هادی

شیخ هادی