شهرک غرب

شهرک غرب


توضیحات Project

بازسازی و رنگ آمیزی نما

محل پروژه:

شهرک غرب

نوع پروژه:

بازسازی و رنگ آمیزی نما

متراژ پروژه:

2.100 مترمربع

مدت اجرا:

1 ماه

سرعت پیاده‌سازی
81%
فاز اول
85%
فاز دوم
75%
فاز سوم
85%
مراحل اجرای کار

شهرک‌غرب

شهرک‌غرب

شهرک‌غرب

شهرک‌غرب

شهرک‌غرب

شهرک‌غرب