شهرک بوعلی

شهرک بوعلی


توضیحات Project

کفسابی و نصب علائم ۱ طبقه پارکینگ

محل پروژه:

شهرک بوعلی

نوع پروژه:

کفسابی و نصب علائم پارکینگ

متراژ پروژه:

1.500 مترمربع

مدت اجرا:

2 هفته

سرعت پیاده‌سازی
81%
فاز اول
85%
فاز دوم
75%
فاز سوم
85%
مراحل اجرای کامل

شهرک بوعلی

شهرک بوعلی

شهرک بوعلی