شهرک بوعلی

شهرک بوعلی


توضیحات Project

بازسازی و رنگ آمیزی ۲ طبقه پارکینگ

محل پروژه:

شهرک بوعلی

نوع پروژه:

بازسازی و رنگ آمیزی پارکینگ

متراژ پروژه:

12.000 مترمربع

مدت اجرا:

1 ماه

سرعت پیاده‌سازی
81%
فاز اول
85%
فاز دوم
75%
فاز سوم
85%
مراحل اجرای کار

شهرک بوعلی

شهرک بوعلی

شهرک بوعلی