شهرک بوعلی

شهرک بوعلی


توضیحات Project

بازسازی و رنگ آمیزی نمای سه بلوک

محل پروژه:

شهرک بوعلی

نوع پروژه:

بازسازی و رنگ آمیزی نما

متراژ پروژه:

18.000 مترمربع

مدت اجرا:

3 ماه

سرعت پیاده‌سازی
81%
فاز اول
85%
فاز دوم
75%
فاز سوم
85%
مراحل اجرای کار

شهرک بوعلی

شهرک بوعلی

شهرک بوعلی

شهرک بوعلی

شهرک بوعلی

شهرک بوعلی