شهرک امید

شهرک امید


توضیحات Project

پروژه شهرک امید، بازسازی و رنگ آمیزی نما، تعمیر و عایق کاری گلدان های نما.

محل پروژه:

شهرک امید

نوع پروژه:

بازسازی و رنگ آمیزی نما

متراژ پروژه:

21.000 مترمربع

مدت اجرا:

3 ماه

سرعت پیاده‌سازی
81%
فاز اول
85%
فاز دوم
75%
فاز سوم
85%
مراحل اجرای کار

شهرک امید

شهرک امید

شهرک امید

شهرک امید

شهرک امید

شهرک امید

شهرک امید

شهرک امید

شهرک امید

شهرک امید

شهرک امید

شهرک امید